ระเบียบการอบรมคอมพิวเตอร์

สถาบัน กศน. ภาคกลาง

139/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ. ราชบุรี 70120 โทร. 0-3223-2575, 0-3223-2207 หรือ 080-429-4812

ตารางการอบรมคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2555

[  ภาพกิจกรรม ]

 ที่ หลักสูตร วัน เดือน ปี  หมายเหตุ 
1 การสร้างบทเรียน Online ด้วย Captivate 5
เป็นการสร้างบทเรียน Online สำหรับการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Captivate 5 ผู้สมัครเรียนต้องเตรียมไฟล์ภาพและข้อมูลเพื่อนำมาทำบทเรียน online ด้วย เช่น ภาพนิ่ง ข้อความ ไฟล์ clip วิดีโอ mpeg ความไม่เกิน 3 นาที เป็นต้น
ศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกทักษะเพิ่มเติม | แบบฝึกหัดและผลงานผู้เข้าอบรม ]
12-14 ต.ค. 2554      
2 การสร้างอนิเมชั่นเบื้องต้น
เนื้อหาวิชาประกอบด้วย หลักการสร้างอนิเมชั่น องค์ประกอบการสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การนำภาพเคลื่อนไหวไปใช้งานประเภทต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติสร้างงานอนิเมชั่น
19-21 ต.ค. 2554      
3 การใช้โปรแกรม MS Excel 2010
การใช้หน้าจอ การพิมพ์ข้อความ การจัดรูปแบบข้อความ การคำนวณอย่างง่ายและฟังก์ชั่นเบื้องต้น แผนภูมิ กราฟิก การพิมพ์ และตัวอย่างแผ่นงาน Excelดูขอบข่ายเนื้อหา คลิกที่นี่
26-28 ต.ค. 2554     
4 การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตกแต่งภาพ (Retouch) การลดขนาดภาพให้เล็กลง การทำภาพขาวดำเป็นภาพสี การซ้อนภาพ การใช้ Brushes การใช้ Styles ฯลฯ       
3-5 เม.ย. 2555     
6 การสร้างงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator      
เนื้อหาประกอบด้วย องค์ประกอบภาพศิลปะ ทฤษฎีสี การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ในการสร้างงานกราฟิก การนำกราฟิกไปใช้งานประเภทต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติสร้างงานกราฟิก      ตรวจดูรายชื่อผู้สมัคร
18-20 เม.ย. 2555     
7 การทำผลงานวิชาการด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)      
เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Director จนสามารถสร้างบทเรียนด้วยตนเองได้ ผู้เข้าอบรมควรนำภาพ เนื้อหาวิชา เพื่อนำมาสร้างบทเรียนตัวอย่างด้วย ตัวอย่าง CAI
25-27 เม.ย. 2555    ยกเลิก

ทุกหลักสูตรรับจำนวนจำกัด รีบสมัครด่วน!
อบรมตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หรือ 032-232-575 หรือ 032-232-207 ต่อ 14

ค่าใช้จ่าย

 1. หลักสูตรละ 300 บาท (ชำระเงินวันที่มาอบรม)
 2. มีหอพักบริการ
   อัตราค่าหอพัก
  • ห้องรวมแอร์ คืนละ 100 บาท
  • ห้องรวมพัดลม คืนละ 50 บาท

สถานที่อบรม
สถาบัน กศน. ภาคกลาง
139/2 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 1. จบ ม.3 หรือเทียบเท่า ขี้นไป
 2. ผู้เข้าอบรมทุกหลักสูตร ต้องมีพื้นฐานด้านการพิมพ์มาก่อน
 3. หลักสูตร PHP&MySql จะต้องมีพื้นฐานด้าน HTML
 4. ทุกหลักสูตร ถ้ามีความรู้และทักษะพื้นฐานการใช้ Windows จะดีมาก

การสมัครเข้ารับการอบรม

 1. สมัครได้ด้วยตนเองทุกวัน ในเวลาราชการ
 2. สมัครทางไปรษณีย์
  • กรอกใบสมัคร แนบหลักฐาน
  • จ่าหน้าซองจดหมายถึง
   	ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน. ภาคกลาง
   	สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง
   	ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม 
   	จังหวัดราชบุรี 70120
      
 3. รับสมัคร รุ่นละ 30 คน เท่านั้น
 4. แต่ละหลักสูตร รับสมัครถึงวันก่อนการอบรม หรือจนกว่าจะเต็ม

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
 2. ใบจองหอพัก (ถ้าต้องการพักหอพัก) ดาวน์โหลดใบจองหอพัก คลิกที่นี่
 3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการศึกษา

การเดินทาง

 1. ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สถาบัน กศน. ภาคกลางอยู่บนถนนเพชรเกษม หลักกิโลเมตรที่ 80 ก่อนเข้าเมืองราชบุรี ประมาณ 15 ก.ม. เลยสี่แยกบางแพ ประมาณ 5 ก.ม. สถาบัน อยู่ทางขวามือ
 2. ถ้าเดินทางด้วยรถประจำทาง
  • จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่(ถนนบรมราชินี) สามารถใช้บริการรถตู้และรถเมล์ ปอ.1 ลงรถหน้าสถาบัน ฯ กศน.ภาคกลาง
  • รถตู้มีหลายสาย เช่น รถตู้ราชบุรี รถตู้จอมบึง และรถตู้สายเพชรบุรี (ผ่านราชบุรี) บอกคนขับรถว่า ลงค่ายลูกเสือ โพธาราม
  • รถเมล์ ปอ.1 ได้แก่ ปอ.1 สาย 76 และ ปอ.1 สายจอมบึง ผ่านหน้าสถาบัน กศน.ภาคกลาง บอกกระเป๋าว่า ลงค่ายลูกเสือ รู้จักทุกคัน
  • ถ้ามาจากจังหวัดกาญจนบุรี มีรถเมล์เหลือง กาญจนบุรี-ราชบุรี วิ่งผ่าน
 3. แผนที่เดินทาง