เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ สถาบัน กศน. ภาคกลาง55555
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | ส่งงาน-ข้อสอบ | บอกเพื่อน | About Us | |
-

ออกจากระบบ
เมื่อท่านออกจากระบบไปแล้ว และต้องการกลับมาใหม่ ท่านต้องใส่ชื่อ login และรหัสผ่าน ท่านจึงจะสามารถเข้าศึกษาวิชาต่าง ๆ ได้
ต้องการออกจากระบบ
คลิกที่นี่

ความคิดเห็นของท่าน
เรา้ต้องการความคิดเห็นของท่าน เพื่อนำมาปรัีบปรุงเว็บนี้ ให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาคลิกที่นี่
เพื่อตอบแบบสอบถาม

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ กศน ...
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อวันนี้และวันหน้า
ไม่มีใครแก่เกินเรียน
ไม่มีอะไรยากเกินกว่าความสามารถ
 
 

เรียนภาษาอังกฤษ

-
-
 ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   
  รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ
 • ประธาน (Subject) + กริยา (Verb)
  ประธาน (Subject)กริยา (Verb)
  Sudasmiles.
 • ประธาน (Subject) + กริยา (Verb) + กรรม (Object)
  ประธาน (Subject)กริยา (Verb)กรรม ( Object)
  Sudaeatsrice.
 • ประธาน (Subject) + กริยา (Verb) + กรรม (Object) + สถานที่ (Place)
  ประธาน (Subject)กริยา (Verb)กรรม ( Object)สถานที่ ( Place)
  Sudaeatsriceat home.
 • ประธาน (Subject) + กริยา (Verb) + กรรม (Object) + สถานที่ (Place) + เวลา (Time)
  ประธาน (Subject)กริยา (Verb)กรรม ( Object)สถานที่ (Place)เวลา ( Time)
  Sudaeatsriceat home in the morning.

  ประโยคในภาษาอังกฤษ อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีประธาน และกริยา เช่นเดียวกับประโยคในภาษาไทยเหมือนกัน
  คำกริยาบางคำ ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ แต่บางคำก็จำเป็นต้องมีกรรมการรองรับจึงจะมีความหมายสมบูรณ์ เช่น ถ้าพูดว่า
   I walk.ฉันเดิน
  เป็นประโยคที่สมบูรณ์ มีความหมายครบถ้วน แต่ถ้าพูดว่า
   I open.ฉันเปิด
  จะมีความหมายไม่สมบูรณ์ เพราะไม่รู้ว่าเปิดอะไร จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับ

  แบบฝึก

  การใช้ Verb to Be ในประโยค
  เราใช้ Verb to Be ในกรณีต่อไปนี้ คือ
 1. ใช้เกี่ยวอาชีพ เช่น
  Nipon is a doctor. (นิพนธ์ เป็นหมอ)
 2. ใช้บอกขนาดและรูปร่าง เช่น
  Your new car is big. (รถคันใหม่ของคุณมีขนาดใหญ่)
 3. ใช้บอกอายุ เช่น
  Nipon is sixteen. (นิพนธ์ อายุ 16 ปี)
 4. ใช้บอกลักษณะนิสัย เช่น
  Nipon is kind. (นิพนธ์ เป็นคนใจดี)
 5. ใช้บอกเชื้อชาติ เช่น
  Nipon is Thai. (นิพนธ์ เป็นคนไทย)
 6. ใช้บอกสถานะ เช่น
  Nipon is sick. (นิพนธ์ ป่วย)
 7. ใช้บอกสถานที่ เช่น
  Nipon is there. (นิพนธ์ อยู่ตรงนั้น)
 8. ใช้บอกสี เช่น
  My shirt is red. (เสี้อของฉันสีแดง)
  การใช้ Verb to Be กับประธานที่เป็นสรรพนาม หรือ pronoun
 1. เราใช้ is กับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 คือ He, She หรือ It เช่น
  She is beautiful. เธอเป็นคนสวย
  He is sick. เขา(ผู้ชาย)ป่วย
 2. เราใช้ am กับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่ 1 ซึ่งได้แก่คำว่า I เช่น
  I am rich. ฉันเป็นคนร่ำรวย
 3. เราใช้ are กับ They หรือ We เช่น
  They are poor. พวกเขายากจน
  We are poor, too. พวกเราก็ยากจนเหมือนกัน
 4. ถ้าเป็นชื่อคน คนเดียว หรือสิ่งของสิ่งเดียว ใช้ is เช่น
  Suda is a doctor. สุดาเป็นหมอ
 5. ถ้าเป็นชื่อคน หลายคน หรือ สิ่งของหลายสิ่ง ใช้ are เช่น
  Suda and Narumon are kind. ทั้งสุดาและนฤมล เป็นคนใจดี

  แบบฝึกGoogle

ทั่วโลก ในเว็บนี้

เกร็ดความรู้
 • สุขภาพอนามัย
 • โภชนาการและอื่น ๆ
 • การใช้ Windows
 • จิปาถะ เบ็ดเตล็ด

 • พรรคการเมือง ยอดนิยม
  ท่านชอบพรรคใดมากที่สุด?
  ประชาธิปัตย์
  พลังประชาชน
  ชาติไทย
  ยังไม่ตัดสินใจ

   
  ผลการโหวต
  ปชปพปชชท-
  45.96%49.31%0.60%4.12%
  จำนวนผู้โหวต: 6120
   
   
   
  Administration
  Continue

  @All Rights Reserved 2003-2014
  สถาบัน กศน. ภาคกลาง สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ที่อยู่ 139/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
  โทร.0-3223-2207, 0-3223-1326,0-3223-2575 โทรสาร. 0-3223-2208
  [Privacy Policy]