ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Past Continuous Tense

1. รูปแบบประโยค

ประโยคบอกเล่า

ประธาน (Subject)กริยา (was/were + กริยาเติม ing)
Warawanwas smiling.

ประโยคคำถาม

Was/Wereประธาน (Subject)กริยาเติม ing
WasWarawansmiling?

ประโยคปฏิเสธ

ประธาน (Subject)was/werenotกริยาเติม ing
Warawanwasnotsmiling.

2. การใช้ Past Continuous Tense

 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและมีเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้เวลาสั้นกว่าเกิดขึ้นขัดจังหวะ เช่น คนกำลังกินข้าว และมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น คนกำลังกินข้าว เป็นเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นก่อนแล้ว และกำลังดำเนินอยู่ แต่ขณะกำลังดำเนินอยู่นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วในอดีต จะใช้เป็น Past Continuous Tense และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาขัดจังหวะ จะใช้เป็น Past Simple Tense

  เหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นขัดจังหวะ

  เส้นสีแดง แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังดำเนินอยู่ ในตัวอย่างคือ กำลังกินข้าว และกากบาท คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขัดจังหวะ ในที่นี้คือ เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น

  While I was eating, a telephone rang.

  ตัวอย่างอื่น ๆ

  I was watching TV when she called. ผมกำลังดูโทรทัศน์ตอนที่เธอโทรมา

  While we were having the picnic, it started to rain ตอนที่พวกเรากำลังปิคนิค ฝนก็ตกลงมา

  What were you doing when the fire alarm broke out? คุณกำลังทำอะไรตอนที่เกิดไฟไหม้

  My friends were waiting for me, when I got off the bus. เพื่อน ๆ กำลังคอยผมอยู่ ตอนที่ผมลงจากรถ

  While I was surfing the internet, the computer suddenly went off. ขณะที่ผมกำลังเล่นเน็ต คอมพิวเตอร์ก็ดับปุ๊บไปเลย

 2. มีการระบุเวลาที่ชัดเจนในอดีต เพื่อระบุว่ากำลังทำอะไรอยู่

  มีการระบุเวลาชัดเจนว่า ตอนนั้นกำลังทำอะไรอยู่

  Last night at 6 PM, I was eating dinner. เมื่อวานตอนหกโมงเย็น ผมกำลังกินอาหารค่ำ

  At midnight, we were still talking. ตอนเที่ยงคืน พวกเรายังกำลังคุยกันอยู่

  จะสังเกตเห็นได้ว่า เวลาที่บอก เป็นจุดของเวลา บอกว่า ณ เวลาขณะนั้น กำลังทำอะไรอยู่

  ในกรณีที่เป็น Past Simple Tense เวลาที่ระบุ เป็นการบอกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น หรือสิ้นสุดลง ไม่ได้บอกว่ากำลังเกิดขึ้น

  Last night at 6 P.M. I ate dinner (Past Simple Tense) ตอน 6 โมงเย็นผมกินข้าว (เริ่มกินข้าวตอน 6 โมง)

  Last night at 6 P.M. I was eating dinner. (Past Continuous Tense) เริ่มกินข้าวก่อน 6 โมง พอถึง 6 โมง ก็กำลังกินอยู่ ยังกินไม่เสร็จ

 3. ใช้บอกว่ามีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นพร้อมกัน

  มีเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน

  I was working in the garden while my wife was making dinner. ผมกำลังทำงานในสวน ขณะที่ภรรยากำลังทำอาหารเย็น

  While Suda was reading, Somsal was watching television. ขณะที่สุดาอ่านหนังสือ สมศักดิ์ดูโทรทัศน์

  Were you listening while he was talking? คุณกำลังฟังในขณะที่เขากำลังพูดหรือเปล่า

  I wasn't paying attention while I was writing the letter, so I made several mistakes. ตอนที่เขียนจดหมาดไม่ค่อยได้เอาใจใส่เท่าไหร่ ก็เลยทำผิดไปหลายแห่ง

  They were eating and discussing their plan. เขากำลังกินอาหารและวางแผนไปด้วย

 4. ใช้กับการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอดีตที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ในกรณีนี้ จะมีคำว่า Always เสมอ ๆ หรือมีคำว่า constantly เพื่อย้ำว่าเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก พฤติกรรมที่ว่าข้างต้น ปัจจุบันเลิกทำแล้ว กรณีนี้มีความหมายเหมือนคำว่า used to เพียงแต่มีความหมายไปในทางลบ เช่น

  ใช้กับพฤติกรรมในทางลบที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่ผ่านมา

  He was constantly talking. He annoyed everyone. เมื่อก่อนหมอนั่นคุยไม่หยุด ทำให้ทุกคนเบื่อหน่ายมาก (ปัจจุบันหายแล้ว)

  I didn't like them because they were always complaining. ผมไม่ชอบพวกนั้นเพราะบ่นกันเป็นประจำ (ตอนนี้พวกนั้นเลิกบ่นแล้ว แต่จะชอบหรือไม่ ไม่ทราบ แต่เมื่อก่อนนี้ไม่ชอบเอาเสียเลย)

While VS When

When ใช้กับการพูดถึงเรื่องต่าง ๆ ในอดีตโดยทั่วไป ดังนั้น ประโยคที่ตามมาจึงมักจะเป็น Past Simple Tense ส่วนคำว่า While ใช้เน้นที่การกระทำซึ่งกำลังเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลานั้น ๆ ทั้ง When และ While เน้นการกระทำที่ไม่เหมือนกันในประโยค เช่น

I was studying when she called. ผมกำลังเรียนอยู่ตอนที่เธอโทรมา

I was studying when she called. ขณะที่ผมกำลังเรียนอยู่ เธอโทรมาพอดี

แหล่งอ้างอิง: http://www.englishpage.com/

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!