เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-
  ตัดเกรดด้วย MS Excel
[ เว็บบอร์ด Excel | MS Excel Tips ]
โดย ทองจุล ขันขาว        
Excel สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง นอกจากการคิดบัญชีร้านค้าแล้ว บรรดา ครู ๆ ทั้งหลาย ก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการตัดเกรดได้อีกด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. ก่อนอื่นต้องพิมพ์รายชื่อนักเรียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
 2. กรอกคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาค
 3. ในตัวอย่างนี้ คิดคะแนนเก็บรวม 20 คะแนนปลายภาค รวม 30 รวมเป็น 50 คะแนน
  ท่านสามารถนำคะแนนดิบแต่ละครั้งมากรอกลงใน sheet และใช้ Excel หาค่าเฉลี่ยก่อนนำไปคิดคะแนน ก็ได้นะครับ แต่ตัวอย่างนี้ ไม่ได้คิดไว้ให้
 4. ในช่องรวม ให้เอาคะแนนเก็บ และคะแนนปลายภาค มารวมกัน ในช่อง E3 เขียนสูตรว่า =B3+C3+D3
 5. ลาก copy สูตรลงมาจนถึง ช่อง E11 ก็จะได้ผลรวมโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
 6. ในช่องรวม จะเป็นคะแนนที่นำมาตัดเกรด เกณฑ์ในการตัดเกรด คือ
  490-100
  380-89
  260-79
  150-59
  00-49
 7. ในการตัดเกรด เราจะเอาคะแนนของนักเรียนแต่ละคน มาเทียบกับเกณฑ์ ทีละคน เช่น เราจะเอาคะแนนของนักเรียนคนแรก คือ คะแนนของนงเยาว์ ซึ่งอยู่ในช่อง E3 มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามลำดับ ดังนี้
  ถ้าคะแนนมากกว่า 89 ได้เกรด 4
  ถ้าคะแนนมากกว่า 79 ได้เกรด 3
  ถ้าคะแนนมากกว่า 59 ได้เกรด 2
  ถ้าคะแนนมากกว่า 49 ได้เกรด 1
  ถ้าไม่ใช่ตามนี้ ก็ให้เกรด 0
  นั่นคือ ในการเปรียบเทียบครั้งแรก ถ้าคะแนนของนงเยาว์ ไม่ถึง 90 หรือการเปรียบเทียบนี้ ได้ผลเป็น เท็จ ก็จะมาตรวจสอบ เงื่อนไขต่อมาว่า มากกว่า 79 หรือไม่ ไปเรื่อย ๆ ถ้าเงื่อนไขไหนเป็นจริง ก็จะให้เกรดตามที่กำหนด
 8. เราจะใช้ฟังก์ชั่น IF ของ Excel ในการเปรียบเทียบ รูปแบบของ ฟังก์ชั่น IF ที่เราจะนำมาใช้ในการตรวจสอบ คะแนนของนักเรียน คือ

  IF(การตรวจสอบตามเงื่อนไข,ถ้าเป็นจริง,ถ้าเป็นเท็จ)

  นั่นคือ เราจะเอาคะแนน ของนงเยาว์ ซึ่งอยู่ในช่อง E3 มา มาตรวจสอบตามเงื่อนไข ว่า มากกว่า 89 หรือไม่ ซึ่งเขียนได้ดังนี้

  E3 > 89

  ถ้าเป็นจริง ก็ให้เกรด 4 ถ้าไม่จริง ก็ตรวจสอบต่อไปว่ามากกว่า 79 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง ก็ให้เกรด 3 ถ้าไม่จริง ก็ตรวจสอบต่อไปว่า มากกว่า 59 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง ก็ให้เกรด 2 ถ้าไม่จริง ก็ตรวจสอบต่อไปว่า มากกว่า 49 หรือไม่ ถ้าเป็นจริง ก็ให้เกรด 1 ถ้าไม่จริง ก็แสดงว่าต่ำกว่า 50 ก็ให้เกรด 0 ได้เลย เราเขียน โดยใช้ ฟังก์ชั่น IF ได้ ดังนี้

  =IF(E3 > 89,"4",IF(E3 > 79,"3",IF(E3 > 59,"2",IF(E3 > 49,"1","0"))))

 9. ให้คลิกที่ ตำแหน่ง F3 ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่แสดงเกรด แล้วพิมพ์ ฟังก์ชั่น IF ลงในช่องสำหรับเขียนโค้ด ดังภาพ

 10. แล้วกด Enter
 11. เคอร์เซอร์จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง F4
 12. ให้กลับไปคลิกที่ตำแหน่ง F3 ใหม่ แล้ว นำเคอร์เซอร์ไปวางที่จุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มุมล่างขวา เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนรูป ดังภาพ

 13. กดเมาส์ค้างไว้แล้วลากลงมาจนถึงนักเรียนคนสุดท้าย คือตำแหน่ง F11
 14. Excel จะแก้ไขตำแหน่งของข้อมูลคะแนนของนักเรียน ให้เองโดยอัตโนมัติ และจะได้เกรดของนักเรียนแต่ละคน ดังภาพ

ตัวอย่างแผ่นงานการตัดเกรดด้วยตนเอง บนเว็บลองทำดู
ลองพิมพ์คะแนน และตัดเกรดโดยใช้ IFตามตัวอย่าง ลงใน Excel Web App ข้างล่างนี้ นะครับ
(ทดลองโดยพิมพ์ตัวเลข 0-100 ในช่องเซลล์ E3 แล้วไปคัดลอกสูตรการตัดเกรดในข้อ 8 (ลากดำแล้วกด Ctrl+C) มาวางที่ เซลล์ D3 (คลิกที่ D3 แล้วกด Ctrl+V) เกรดของคะแนนในช่อง E3 จะปรากฏที่ช่อง D3)ท่านสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ สำหรับตัดเกรด โดยใช้ IF() จากลิงค์ ข้างล่างนี้