เรียนรู้กว้างไกล เรียนทางไกลกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง   
-
| HOME | เลือกเรียนวิชา | การสอบเพื่อรับวุฒิบัตร | แบบฟอร์มขอเข้าสอบ | WEB BOARD | บอกเพื่อน |
-
  การใช้ MS Excel 2010 เบื้องต้น
[ เว็บบอร์ด Excel | MS Excel Tips ]
 
โดย นฤมล อันตะริกานนท์

บทที่ 1: หน้าจอและการพิมพ์ข้อความ

ลงทะเบียนเรียนเรื่องต่อไปนี้ ฟรี -- คลิกที่นี่

บทที่ 2: การจัดรูปแบบข้อความ

 • การจัดรูปแบบข้อความ
 • การจัดรูปแบบและลักษณะตัวอักษร
 • การจัดแนวด้วยเครื่องมือบนริบบิ้น
 • การเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะตัวอักษร โดยใช้ การจัดรูปแบบเซลล์...
 • การจัดตัวหนังสือเอียง
 • การตีเส้น
 • การตีเส้นขอบ
 • การตีเส้นตาราง
 • การรวม เซลล์ และการจัดกึ่งกลาง
 • การใส่สีพื้นหลัง
 • การจัดรูปแบบตัวเลข
 • การจัดข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่ใน เซลล์
 • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
 • การเขียนความคิดเห็น
 • การสลับแถวข้อมูล
 • การเรียงข้อมูล
 • การกรองข้อมูล
 • การไปทำงานกับ แผ่นงาน อื่น

บทที่ 3:การคำนวณและฟังก์ชั่นเบื้องต้น

 • การทำงานกับตัวเลข (การบวก ลบ คูณ หาร และ AutoSum)
 • การคำนวณโดยอัตโนมัติ
 • การคลิกเลือกเซลล์ ในการคำนวณ
 • การใช้งานฟังก์ชัน
 • การอ้างอิงถึงข้อมูลใน เซลล์
  • Relative Referencing
  • Absolute Referencing
  • Mixed Referencing
 • การอ้างอิงเซลล์ ในแผ่นงานอื่น
 • การเขียนสูตรโดยใช้เมาส์ระบุตำแหน่ง
 • วิธีใช้งานสูตรของ Excel
 • การหาค่าเฉลี่ย (AVERAGE)
 • การหาค่าต่ำสุด (MIN)
 • การหาค่าสูงสุด (MAX)
 • การนับจำนวนตัวเลข (COUNT)
 • การนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข (COUNTIF)

บทที่ 4: แผนภูมิ กราฟิก และการพิมพ์

 • การสร้างแผนภูมิคอลัมน์
  • ส่วนประกอบของแผนภูมิ
  • การตกแต่งแผนภูมิ
 • การสร้างแผนภูมิวงกลม
 • การใช้ภาพประกอบ
  • การใช้รูปภาพ
  • การตกแต่งภาพ
  • การใช้ภาพตัดปะ
  • การใช้รูปร่าง
  • การจับภาพหน้าจอ
 • การใช้กล่องข้อความ (Textbox)
 • การสั่งพิมพ์
  • การตรวจมุมมองก่อนพิมพ์
  • การกำหนดบริเวณที่จะพิมพ์
  • การใช้ภาพพื้นหลัง
  • การกำหนดหัวตารางให้พิมพ์ซ้ำ
  • การพิมพ์หัวกระดาษ-ท้ายกระดาษ
  • การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการปรับแต่ง
ดาวน์โหลดแผ่นงาน Excel ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างแผ่นงาน

ลงทะเบียนเรียนฟรี คลิกที่นี่