ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง ตั้งอยู่เลขที่  139/2  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านฆ้อง  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์ 70120  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  85 กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ  16 กิโลเมตร  โทรศัพท์ : 032 – 232207  โทรสาร : 032 – 232208

 

ขึ้นด้านบน